To cite jrSiCKLSNMF, please use:

Ellis D, Roy A, Datta S (2023). “Clustering single-cell multimodal omics data with jrSiCKLSNMF.” Frontiers in Genetics, 14. doi:10.3389/fgene.2023.1179439, https://doi.org/10.3389/fgene.2023.1179439.

Corresponding BibTeX entry:

 @Article{,
  author = {Dorothy Ellis and Arkaprava Roy and Susmita Datta},
  title = {Clustering single-cell multimodal omics data with
   jrSiCKLSNMF},
  journal = {Frontiers in Genetics},
  volume = {14},
  year = {2023},
  doi = {10.3389/fgene.2023.1179439},
  url = {https://doi.org/10.3389/fgene.2023.1179439},
 }